fbpx

Wat is een EMB Test?

Loop je al een tijdje rond met (vage) klachten die bij de huisarts geen diagnose opleveren? Heb je altijd al eens een uitgebreid onderzoek wil laten doen waarbij o.a. alle vitaminen en mineralen in kaart worden gebracht? Dan is de EMB test wellicht iets voor jou!

Je kunt de test zien als een algehele gezondheidscheck om alle tekorten en verstoringen op te sporen, zodat we doelgericht aan de slag kunnen met jouw gezondheid.

De test wordt afgenomen door middel van een vingerprik met een prikpen. De benodigde druppeltjes bloed stuur ik op naar praktijk Wiersma, die zorgt voor een analyse. Na ongeveer 3 weken krijg ik de uitslag retour en krijg je op basis van de uitslag een behandelplan.

De test geeft je inzicht in de volgende verstoringen:

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belastng
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

Tevens worden een aantal reguliere bloedwaarden gemeten:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

De EMB test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens onderzocht. Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De EMB bloedtest bied ik enkel als pakket aan (namelijk: intake, incl afnemen bloed + vervolgconsult om de uitslag en het behandelplan te bespreken + online evaluatiemoment). Dit pakket kost 237 euro.